Menu

Drenge årgang 07 GL

Velkommen til årgang 2007

Dalum IF´s årgang 2007 er en årgang bestående af ca. 45 spillere fordelt i en A- og en B-trup. A-truppen har et hold i Golden League, som er en række for de 32 bedste jyske- og fynske hold. Ydermere har vi et hold som deltager i DBU´s A-stævner. B-truppen har to hold som deltager i både B- og C-stævner. Ud over at deltage i DBU´s faste stævner, er vi også vidt omkring til en masse private stævner i både ind- og udland. Vi har en engageret forældregruppe der to gange årligt arrangere stævner i Dalum. Overskuddet herfra går til tilskud til tøjpakker, stævner og oplevelser til drengene. Trænersammensætningen er en blanding af erfarne uddannede DBU-licens trænere og forældretrænere – dette set-up gør, at vi kan tilbyde træning til spillere på alle niveauer.

Vision

Vores vision i Dalum IF er at udvikle den enkelte spiller både sportsligt og socialt. Vi tror på at glæden ved fodbolden er nøglen til at skabe udvikling. Den udvikling sker igennem en hårfin balance mellem sjov/glæde og alvor/seriøsitet til både træning og kamp. Disse to begreber ser vi ikke som modsætninger, men som begreber der skal komplimentere hinanden.

Træningen

Vi træner opdelt i A- og B-truppen – hver gruppe består af ca. 20 spillere – vi har fællestræning en gang om måneden, hvor vi blander spillerne og trænerne står for en station hver. Træningen starter altid med 10-15 min. footwork og pasningsøvelser som opvarmning. Herefter går vi over til at træne tekniske og taktiske elementer fra spillet, med forskellige fokuspunkter uge efter uge. De sidste godt 20 min. af træningen laver vi kamprelateret træning og vi slutter ofte af med intervalspil.

Træningstider

Tirsdag: 17:00-18:30, på banerne ved Dalumgård

Torsdag: 17:00-18:30, på banerne ved Dalumgård

Forældrerollen

Vi følger DBU's 10 forældre bud:

  1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
  2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
  3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere
  4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
  5. Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder
  6. Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe
  7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
  8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
  9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
  10. Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold - ikke dig!!