Menu

Drenge årgang 10 U10

Velkommen til årgang 2010 både piger og drenge

 

  

Spillerne på denne årgang er født i 2010. Udendørstræningen foregår på banerne ved Tingløkkeskolen
- Tirsdag kl. 16.45 – 18.15 på græsbanerne
- Torsdag kl. 16.45 - 18.15 på kunststofbanen

I perioden fra 01.11 til 31.03 træner vi indendørs om lørdagen. 

Så vidt muligt er der stævner hver weekend i sæsonen. Der er dog ingen stævner til jul, påske, pinse, i vinterferien og efterårsferien.
Stævnerne foregår primært på Fyn og er placeret i weekenderne. Men vi deltager også i stævner uden for Fyn med de bedste spillere på årgangen. Vi spiller som regel 5 mod 5 med 1-2 udskiftere.

For at være fodboldspiller i Dalum IF, kræver det indmeldelse i klubben. Indmeldelse sker gennem Dalum IF’s hjemmeside www.dalumif.dk se menuen til venstre. For nye spillere et det muligt at afprøve træning 3-4 gange inden indmeldelse. 

 

Vision

Visionen for årgang 2010 er at den enkelte opnår en glæde ved boldspil, får en større forståelse for, hvad fodbold handler om samt at den enkelte spiller udvikler sig som boldspiller både på et teknisk, taktisk og kammeratligt plan. Det er visionen, at den enkelte spiller er glad for at være en del af Dalum IF via gode kammerater og engagerede trænere. 

 

Træningen 

Træningen har omdrejningspunkt i 3 elementer – tekniske færdigheder, kamp og i mindre grad taktiske øvelser.

Vi har som regel bolden med, hvor træning af tekniske færdigheder sker med teknikøvelser, skud på mål og/eller dribleøvelser enten enkeltvis, parvis eller i grupper.

Vi spiller indbyrdes kamp til alle træninger, så spillerne får en fornemmelse af, hvad fodbold handler om. Vi forsøger at lave sammenhæng mellem træning kamp, og det kan være enten 2 mod 2, 3 mod 3 og evt. 4 mod 4. 

En træning er typisk bygget op omkring følgende:

 

  1. Samling med information om dagens træning
  2. Fælles opvarmning
  3. Inddeling i grupper under hensyntagen til spillernes niveau. Herefter cirkulerer grupperne mellem forskellige stationer (3 stationer) med varierende øvelser, skud på mål og kamp.
  4. Fælles afslutning med kampråb.

 

Forældre til spillere på årgang 2010

Forældrene behøver ikke overvære hele træningen. Men har børnene specielle behov, er det nødvendigt, at forældrene er til stede. 

Til stævner må forældrene meget gerne være med, men vi henstiller til, at forældrene kun kommer med positive tilråb og ikke med deciderede spilanvisninger. Det lader vi trænerne om. 

Forældre til spillere på årgang 2010 må meget gerne komme med ideer til øvelser og sjove fodboldrelaterede lege.