Menu

Kontingent

Kontingentsatser 2021  

 

 

Afdeling Kontingent pr. halvår  
U5 495 kr.   
U6 & U7 925 kr.  
U8 - U11 1075 kr.  
U12 - U19 1365 kr.  
Senior 1400 kr.  
Old Boys 925 kr.  
Passive medlemmer 290 kr.  

Studierabat: Efter at ordinær kontingentbetaling har fundet sted, kan medlemmer under uddannelse opnå kr. 100,- i rabat pr. halvår mod forevisning af gyldigt studiekort.

Kunstgræsbidrag: Alle aktive medlemmer i Dalum IF opkræves 200 kr. pr. halvår i kunstgræsbidrag. Beløbet går til afdrag af etableringslån og daglig drift af banen.

Opkrævning af kontingent sker 2 gange årligt og dækker henholdsvis forårs- og efterårssæson.

Der opkræves 30 kr. i administrationsgebyr i forbindelse med hver kontingentudskrivning.

Kontingent i Dalum IF

I Dalum IF’s formålsparagraf står der, at vi skal udøve idræt i gensidigt forpligtende fællesskab. Det

er kernen i det frivillige foreningsliv at vi hjælper hinanden på frivillig basis. Foreningslivet kan ikke

gøres op i kroner og ører for det enkelte medlem eller hold. Man giver og tager i løbet af de år

man er medlem af en forening. I vores tilfælde en periode med base på Tingløkke og en periode

med base på Dalumgård.

Ligeledes indgår al kontingent i klubbens driftsbudget og ikke udelukkende til den enkelte afdeling.

Vi har de faciliteter, som vi nu engang har. Men vi arbejder konstant på at forbedre dem indenfor

det muliges rammer.

Kontingentindtægter dækker 40-50 % af vore udgifter. Det kan rent faktisk betyde

kontingentstigninger på den korte og lange bane for at vi overhovedet kan få indtægter og

udgifter til at hænge sammen i forhold til vores ambitioner for børne-, ungdoms- og

seniorfodbolden for både drenge, piger, kvinder og mænd.

Dalum IF har mange nødvendige udgifter til bl.a.:

 Trænere

 Bolde, kegler, veste og andre træningsrekvisitter

 Baneleje

 Tøj til trænere og hold

 Kursusdeltagelse

 Holdtilmelding hos DBU Fyn

 Dommerudgifter

 Reparationer af inventar og vedligehold af udvendige arealer

 Afdrag på kunstgræsbane.

 Rengøringsmidler, kridt, el, vand, varme, porto, hjemmeside, telefon, TV-licens,

forsikringer, leje af maskiner osv.

Vi bruger ligeledes penge på personale lønninger i Dalum IF. Vi har en inspektør og øvrigt

personale, der vedligeholder og optimerer på klubhus og anlæg, herunder stregerne på banerne.

Derudover har vi en halvtids klubkonsulent, der varetager en lang række nødvendige

administrative og udviklingsorienterede opgaver. Vi har erkendt, at vi i dagens Dalum ikke længere

kan løse alle Dalum IF’s udfordringer ad frivillighedens vej. Der er ikke længere folk, der bruger al

deres fritid på at skaffe penge, så børn, unge og voksne kan dyrke idræt uden at det koster noget.

Vore naboklubber har ligeledes erkendt, at det er nødvendigt med tilpas høje kontingenter, hvis

driften af idrætsforeninger skal hænge sammen.

Endelig er det væsentligt at have fokus på, at for årets kontingent, svarende til 5-10 kr. om dagen,

får medlemmerne en unik demokratisk opdragelse gennem en sund fritidsinteresse.

Spørgsmål til en forælder:

En af mine venner spurgte ′′ Hvorfor betaler du så mange penge og bruger så meget tid på din søns

sport?"

Svar fra forælder:

Jeg har en tilståelse at gøre: Jeg betaler ikke for min søns sport. Eller hans kostume, beskyttelse

eller hjelm.

Heller ikke for kopper og lejre. Så hvis jeg ikke betaler for sporten, hvad betaler jeg så for?

- Jeg betaler for de øjeblikke, hvor mit barn bliver så træt, at han vil stoppe, men kæmper og finder

gnisten igen.

- Jeg betaler for den mulighed, mit barn gives til livslange venskabsforhold.

- Jeg betaler, fordi han får gode ledere, der lærer ham, at sport ikke kun handler om en sport, men

om livet.

- Jeg betaler for, at mit barn lærer at være disciplineret.

- Jeg betaler for, at mit barn lærer at passe på deres krop.

- Jeg betaler for min søn for at lære at arbejde i en gruppe og være et stolt, støttende, venligt og

respektfuldt medmenneske.

- Jeg betaler for mit barn for at lære at håndtere skuffelse, når han ikke gør, hvad han håbede på

eller begår en fejl, som han trænede tusind gange over, men stadig bliver og er fast besluttet på at

gøre sit bedste næste gang.

- Jeg betaler for, at mit barn lærer at nå mål.

- Jeg betaler for mit barn for at lære, at det tager tusindvis af timers hårdt arbejde og træning at

skabe en mester, og at succes ikke sker natten over. Det skal man simpelthen arbejde for.

- Jeg betaler for, at mit barn skal træne i stedet for at sidde foran en skærm.

Jeg kan blive ved med at remse ting op, men for at være kort, så betaler jeg ikke for sporten. Jeg

betaler for de muligheder, som sport giver mit barn for at udvikle egenskaber, der vil følge ham

gennem hele hans liv, og give ham mulighed for at velsigne livet for at velsigne livet for andre. Det

synes jeg er en god investering.