Menu

Procedure for børneattest

Seksuelle krænkelser af børn og unge er en alvorlig sag. Derfor er det lovpligtigt for alle foreninger
at indhente børneattester på alle trænere, instruktører, holdledere og andre voksne, der færdes
fast i klubben og har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.
Det spiller ingen rolle, om funktionen er lønnet eller frivillig.


Dalum IF kan således bestille en børneattest på en person digitalt. Attesten udstedes kun, hvis
personen giver samtykke til, at børneattesten må sendes til foreningen. Justitsministeriet har
dispenseret fra kravet om skriftligt samtykke, fordi den digitale selvbetjeningsløsning sikrer
partens identitet ved login med NemID.


For at bestille en børneattest digitalt på vores trænere og ledere skal jeg bruge navn og

personnummer på de(n) person(er), der skal bestilles en børneattest på.
Anmodning om samtykke sendes automatisk til din digitale postkasse og kræver derfor, at du har
NemID, adgang til din digitale postkasse og har accepteret at modtage post fra det offentlige i din
digitale postkasse.


Der udstedes ikke en attest, før personen har givet samtykke. Såfremt en træner/leder ikke
besvarer henvendelse til sin e-boks inden 14 dage, vil systemet give en meddelelse tilbage til
foreningen/arbejdsgiveren og meddele, at der ikke er givet samtykke.
I Dalum IF vil vi benytte denne digitale løsning til at indhente børneattester på alle vore
nuværende trænere og ledere, der har med børn og unge under 15 år at gøre. Også selvom vi
tidligere har indhentet børneattester på jer.

 

Nogle bruges til statistik og andre sættes af tredjepartstjenester. Ved at klikke 'OK' accepterer du brugen af cookies.
Luk