Menu

Generelt om pige afd.

image

Læs alt om grundværdierne og organiseringen i Dalum pigeafdeling her:

1: Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde dig

2: Vores værdigrundlag

3: Forventninger til vores trænere i børnefodbolden, bredden og eliten.

 

1: Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde dig

 

Vi er stolte af at være en del af en fodboldklub, hvor piger har opnået lige rettigheder og vilkår i forhold til drenge.

For U12 og nedefter spiller vi breddefodbold, med en passende niveauinddeling og fokus på talentudvikling.

Vi har fra U13 og opefter har vi egentlige elitehold, men også fortsat mange breddehold. Socialt er elite og breddetruppen en fælles årgang.

På stortset alle årgange har mere end et hold tilmeldt turneringer.

Vi vægter det højt, at alle vores spillere har mulighed for, at spille kampe på et hold – ingen skal opleve at blive valgt fra.

Så er det bare op til hver enkelt pige og hendes ambitionsniveau hvilket niveau hun spiller på.

Med andre ord, vi har hold, der passer til et hvert sportsligt niveau – vi har BÅDE elite OG bredde.

Vi læner os meget op af DBU’s "holdninger og handlinger" og alders relateret trænings koncept (ATK)

Hvilket i kan læse meget om på DBU’s hjemmeside. Det blev introduceret i 2006 og er baseret på mange studier og forskning fra både Danmark og blandt andet Holland og England.

 

Samarbejde:

Vi værdsætter og praktiserer samarbejdet imellem alle holdene. Vi samarbejder holdene imellem på samme årgang og ligeledes op og ned imellem de forskellige årgange.

Vi samarbejder også gerne med andre klubber omkring arrangementer, tematræninger, ekstra træning og ture og hvad vi eller kan finde på

Åben træning – hvor, hvornår og hvordan:

Alle vores træninger er åbne, har du lyst til at være med i det store fodboldfællesskab så mød bare op til træningerne eller ring til trænerne på den årgang du passer til. 

U7-U12 træner samme tid og sted med henblik på fremme samarbejdet på tværs. Der trænes 2 gange om ugen i 1½ time ved vandtårnet på Dalumgårds Allé.

U13 - senior træner 2-3 gange om ugen i 1½-2 timer på banerne ved vandtårnet på Dalumgårds Allé

Elitehold træner 3-6 gange om ugen.  Der tilbydes morgentræning i klubben tirsdag og torsdag til elitespillere.

GPS koordinat Tingløkke: (55.367964, 10.359930) – (sti mellem Kristiansdals Allé nr 152 & 154)

GPS koordinat Dalumgårds Allé 40B: (55.362429, 10.368722) - (p-plads ved vandtårnet)

 

Pigerne træner hovedsaligt på mandage, onsdage og fredage. Elitehold også torsdag.

Fredag er der "Talenttræning" hvilket er et ekstra træningstilbud for piger i alderen 9-13 år på tværs af alder og klubber.

Det er tidsrummet kl 16:30-18:00.

Vi tilbyder også de mest talentfulde piger at få træning sammen med drenge hvis det er det der skal til for at udfordre dem.

 

Skadesforbyggende træning:

I 2014 indførte vi systematisk fysisk skades forebyggende træning der nu er veletableret for U13-U18 spillere året rundt.  Dette har givet en mærkbar reduktion af skader som følge af skadesforebyggende fysisk træning.

Dalumpiger på fodboldtur:

Vi tager på ture sammen. Allerede fra U8/U9 tager vi på ture sammen flere hold og årgange.

Vi starter med Madsby cup som er Danmarks største pige stævne med ca 200 hold fra hele Danmark der samles i Fredericia i maj/juni måned, vi konkurrerer med Fortuna Hjørring om, hvem der hvert år har flest hold med. 

Det er her grundstenen lægges til det gode samarbejde, som vi har og at pigerne udvikler sociale relationer til spillere fra holden BÅDE ved siden af OG under og over dem selv.

 

Når vi er på tur vægtes BÅDE det sportslige OG det sociale aspekt af sådan en tur

 

Efterhånden som pigerne bliver ældre tager vi på udenlandsture – oftest en gang om året.

Turene i nyere tid ofte gået til Italien, Spanien, Sverige, Holland og Tyrkiet.

 

Er alt dette noget for dig?

Så tag endelig kontakt til os eller bare mød op til træningen, for den årgang der passer til dig

 

Spørgsmål?

Hvis du gerne vil vide mere, kan du enten kontakte en træner for den aktuelle årgang der har din interesse, eller pigeformand Trine Roesdahl på 27 14 22 04

 

2: Vores værdigrundlag

I Dalum IF har vi en stor og velfungerende pigeafdeling med plads til alle. Vi arbejder forskelligt med pigerne, men alle ud fra dette fælles værdiggrundlag!

Positive oplevelser

Det er vores indgangsvinkel til alt hvad vi foretager os med pigerne. Det skal være en positiv oplevelse socialt, såvel som fodboldmæssigt.

Rummelighed

I Dalum IF’s pige afdeling er der plads til alle der har lyst til at spille fodbold. Det betyder også en nul-tolerance over for mobning. Trænerne har og sætter en ære i, at tage socialt ansvar for at få gruppen til at fungere med alle de forskelligheder der må være. Fodboldmæssigt er der plads og rum til udvikling for alle fra nybegynder til elitespiller.
 
Talentudvikling
I Dalum IF’s pige afdeling er truppen bredt sammensat. Vi vægter højt at der er ekstra tilbud til dem der vil fodbold aller mest. Vi har et tæt samarbejde årgangene i mellem så alle bliver udfordret efter evne.
 
Motion og inspiration til sund livsstil
I Dalum IF’s pigeafdeling ser vi det, at være fodboldtræner som en enestående mulighed for at lære pigerne, hvordan man dyrker motion. Herunder også, at motion er for alle også dem der ikke er "gode" til det og overvægtige. Det handler ikke nødvendigvis om evnen, men om fornøjelsen. Der ligger også et læringselement om, hvordan man lytter til sin krop og passer på sin krop. Herunder også hvordan man forebygger og håndterer skader.
 
Høj fodboldmæssigt kvalitet
Mange har en mening om hvordan man skal træne fodbold. I Dalum IF’s pigeafdeling følger vi anbefalingerne fra DBU om børne- og ungdomsfodbold samt de sundhedsmæssige retningslinjer der foreligger for træning af børn og unge i forskellige aldersgrupper. Trænerne deltager jævnligt i kurser og har et tværgående samarbejde på tværs af årgangene for kontinuerligt at få ny inspiration og viden.
 
Ligeværdighed
Nogle er gode og nogle er ikke så gode til at spille fodbold....men alle er lige vigtige på holdet og i klubben! Børn skal værdsættes for, hvem de er og ikke, hvad de kan. Derfor får alle tilbud om, at komme med til kamp og der er lige spilletid til alle. Det er forældre og trænernes opgave at rose alle pigerne og sætte pris på alle pigernes indsats i kampen –og ikke kun topscoreren!
 
Fællesskab
I Dalum IF’s pige afdeling er der et stærkt bånd mellem spillerne på tværs af hold og årgange. På holdet skal pigerne lære, at fokusere på, hvad de kan byde ind med og ikke kun, hvad de selv har lyst til.
Vi forventer af forældrene, at de sender samme budskab til pigerne; altså, at forældre overvejer, hvad de selv kan byde ind med, i stedet for, hvad de kan kræve af de andre frivillige trænere/forældre!

Man kan ikke forvente, at ens børn lærer at være en del at et fællesskab, hvis man ikke selv viser dem vejen.

 

3: Forventninger og målsætning til trænere i Dalums pigeafdeling:

 

Ungdoms Elitehold (U13-U18) i Dalum pigeafdeling 

Målsætningen for ungdoms Elitehold: 

 • at gøre spillerne teknisk bedre inden for alle områder og give øget fodboldforståelse.   
 • at finde spillerne spidskompetencer og videreudvikling heraf 
 • at sikre træningsmængden og kvaliteten er på et niveau hvor alle spillere udvikles optimalt. 

 

Fokusområder for ungdoms Elitehold:  

 • Skabe miljø med fokus på høj træningsintensitet, mødestabilitet og koncentration til træning og kamp. 
 • Give spillerne viden og redskaber til at præstere optimalt. 
 • Give spillerne viden og redskaber til skadesforebyggelse. 
 • Fastholde spilleres lyst og glæde ved holdet og fodbold. 
 • Opbygge og vedligeholde et godt socialt sammenhold på holdet og hele årgangen.  
 • Guide og vejlede spillere inde over DBU-talent hold  
 • Hjælpe meget talentfulde piger videre til andre klubber hvis de ikke længe udvikles optimalt i Dalum. 

Forventninger til træneren:  

Trænerens overordnet mål skal være udvikling af spillerne og holdet frem for kortsigtede resultater. Spillerne til elitehold forventes at træne min. 3 gange om ugen. Spillere udvælges til holdet efter evne og træningsindsats. Det er vigtig at den gode træningsindsats og indstilling belønnes fremfor talentet alene.   

Al træning bør forgå med bold. Dog er skadesforebyggende-, hurtigheds og koordinationstræning en undtagelse. 

Der skal være et miljø hvor alle spillerne behandles ligeværdigt og føler sig værdsat og respekteret. 

Spillerne skal opfordres til at "turde" som led i en læringsprocesse og ikke være bange for at lave fejl.  

Til kamp bør alle "ikke-skadede" spillere spille min. halvdelen af kampen. 

Trænere på eliteholdet skal til hver en tid have et nært samarbejde med 2. holdets trænere og spillere. 

Træning og spillestil skal ligge sig om ad spillestilen der er i Dalum IF's pigeafdelings "Rødetråd".

 

Ungdoms breddehold (U13-U18) i Dalums pigeafdeling  

 

Målsætning for ungdoms breddehold:  

 • at gøre spillerne teknisk bedre og give øget fodboldforståelse.  
 • at sikre en træningsintensitet på et niveau, hvor spillerne fortsat synes, at det er sjovt.  Dette niveau er ofte meget forskelligt på et 2. hold og det skal der tages hensyn til.  
 • at fastholde spillernes lyst og glæde ved holdet og fodbold.  

  

Fokus områder for ungdoms breddehold:  

 • at spillere der har ambitioner om at rykke op på 1. holdet får ekstra tilbud. Tilbuddet kan være ekstra træning (udover de to gange almindelig træning). F.eks. "Åben pigetræning", træning med 1. holdet én gang om ugen eller 2. holdet på over- eller underliggende årgang. Det kan også være hjemmetræningsøvelser som træneren hjælper med at finde.  
 • at der skal være plads til alle spillere på holdet og alle spillere skal have kamptilbud såfremt de deltager regelmæssigt til træning (min. 1 gang om ugen).  
 • at give spillerne skadesforebyggende træning og viden.  
 • at opbygge og vedligeholde et godt socialt sammenhold på holdet og hele årgangen.  

Formålet med alt hvad man gør med 2. og 3. holdet, skal være at give spillerne positive oplevelser, fremfor resultatet af kampene. 

  

Forventninger til træneren:  

Tålmodighed og rumlighed overfor spillerne. Tolerance overfor, at 2. og 3. holdes spillere ofte prioritere andre ting over fodboldtræningen.   

Spillerne udvælges til kampe for 2. og 3. holdet primært efter deres træningsindsats og ikke efter evner. På 2. og 3. holdet skal tonen altid holdes positiv og opmuntrende overfor pigerne. Pigerne er oftere usikre (i forhold til 1. holds spillere), hvorfor det er ekstra vigtigt, at man som 2. og 3.holds træner ikke er for kritisk, skælder ud eller stiller for store krav  

Trænerne må selvfølgelig gerne kræve ro, orden, koncentration og fokus til træning og kamp. 

Til kamp bør alle "ikke-skadede" spillere spille min. halvdelen af kampen. 

Al træning bør forgå med bold. Dog er skadesforebyggende-, hurtigheds og koordinationstræning en undtagelse. 

Træning og spillestil skal ligge sig om ad spillestilen der er i Dalum IF's pigeafdelings "Rødetråd". 

Trænere på 2. og 3. holdet skal til hver en tid have et nært samarbejde med 1. holdets trænere og spillere. 

 

 

Børnehold (U7-U12) i Dalum IF's pigeafdeling 

Målsætning for børnehold 

 • at skabe sammenhold og samarbejde på hele årgangen mellem spillere såvel som forældre. 
 • at udvikle ALLE spillere i et positivt og anerkendende miljø 
 • at udvikle store tekniske færdigheder med fokus på koordination og mange boldberøringer. 
 • At gøre alle spillere helt eller delvist "begge benet" 

 

Fokusområder: 

 • Grundstenene for årgangen ligges i børnefodbolden, det er derfor meget vigtig at der bliver skabt en rummelig og dynamisk kultur hvor spillerne ikke bliver fastlåst i mindre grupper og hold.  
 • Udvikling vægtes fremfor resultater 
 • Sikre at alle spillere træner efter 25:50:25 princippet 
 • Identificere spillere der vil og/eller kan mere fodbold end øvrige spillere på holdet og give dem ekstra udfordringer ved enten at træne med årgangen over, talenttræningen og/eller med drengehold. 
 • Inkludere nye/svage spillere således, at de føler sig som en ligeværdig del af truppen.  
 • Vigtigt at tonen på holdet altid er anerkendende og positiv. 
 • Husk at det langt fra altid er de spillere der er bedst i børneårene der bliver de bedste ungdoms- og seniorspillere. Spillernes niveau er dynamisk. I børneårene er det ofte styret af "talentet" og senere af træningsindsatsen. 

Forventninger til træneren:  

Trænerens overordnet mål skal være udvikling af spillerne og holdet frem for kortsigtede resultater. Alle spillere skal have tilbud om at deltage i kamp uanset evne og der bør være lige spilletid til alle. 

Ved udtagelse til 1., 2. og 3. hold skal den gode træningsindsats og indstilling belønnes fremfor talentet alene.   

Al træning bør forgå med bold. Dog er skadesforebyggende- og koordinationstræning en undtagelse. Der skal være stor vægt på boldkontrol og fokus på at spille bolden rundt og spille sig udad pres fremfor at losse lange bolde. 

Spillerne bør ikke fastlåses til én fast plads på banen. Bør min. 25 % af tiden spille anden plads end den primære. Alle hold bør lige ledes have flere målmænd. 

Der skal være et miljø hvor alle spillerne behandles ligeværdigt og føler sig værdsat og respekteret. 

Spillerne skal opfordres til at "turde" som led i en læringsprocesse og ikke være bange for at lave fejl.  

Trænere på 1., 2. og 3. holdet skal til hver en tid have et nært samarbejde. 

Alle trænere i Dalum IF er en del at et større samarbejde som man forventes at være en aktiv del af. 

 

 

Nogle bruges til statistik og andre sættes af tredjepartstjenester. Ved at klikke 'OK' accepterer du brugen af cookies.
Luk